Home

Future Health is het ZOL-platform waar klinische zorg de brug slaat met onderzoek, opleiding en ondernemerschap met het oog op de ontwikkeling en de toepassing van klinische zorginnovatie.

De Future Health Academy organiseert lezingen, symposia en workshops voor iedereen die betrokken is bij klinisch wetenschappelijk onderzoek.

Ons gevarieerd programma omvat jaarlijks terugkerende basistrainingen, maar speelt ook in op actuele onderzoeksthema’s en hot topics.

De Future Health Academy heeft als doel om uw deskundigheid met betrekking tot klinisch wetenschappelijk onderzoek te vergroten zodat zorginnovaties op een kwalitatieve manier en wetenschappelijk onderbouwd tot stand kunnen komen.