Modulaire opbouw

MODULE 1: Longfysiologie

THEORIE
Vrijdag 19 oktober 2018 - 13 tot 17 uur - aula ZOL
• Inleiding in de longfysiologie
Prof. dr. M. Thomeer, Medisch inhoudsverantwoordelijke
module 1
• Longfunctiemeting: spirometrie, longvolumes en
diffusiecapaciteit
Mevr. S. Vranken
• Restrictief longlijden van pulmonale en
extrapulmonale origine
Dr. D. Ruttens

PRAKTIJK
K2.30 (K-blok) van het ZOL
• Meting van spirometrie
• Histamineprovocatie en NO-meting
• Ergospirometrie en 6 minuten wandeltest
Deelnemers worden ingedeeld in groepjes van 3.
Ieder groepje heeft één dag praktijk in de tijdsspanne tussen:
• 22 en 26 oktober 2018
• 12 en 16 november 2018

MODULE 2: Thoracale oncologie
THEORIE
Vrijdag 23 november 2018 - 13 tot 17 uur - aula ZOL
• Inleiding in de anatomie van de luchtweg, de long,
pleura en thoraxwand
Dr. M. Daenen, Medisch inhoudsverantwoordelijke module 2
• Longkanker en mesothelioom: incidentie, TNM-
classificatie, behandeling en prognose
Dr. M. Daenen
• Immuuntherapie
Dr. A. Sadowska
• Belangrijke aandachtspunten bij patiënten met immuuntherapie
Dr. A. Sadowska
• De patiënt met longkanker: hoe hiermee omgaan als
verpleegkundige? Hoe een slechtnieuwsgesprek
opvangen?
Mevr. M. Tielens
• Pneumologische technieken: bronchoscopie, EBUS
N. (verpleegkundige Ziekenhuis Maas en Kempen)
• Mediastinoscopie en thoracoscopie:
verpleegkundige zorg
Dhr. P. Speelmans en dr. G. Lauwers

PRAKTIJK
Ziekenhuis Maas en Kempen en dagkliniek geneeskunde ZOL
• Bronchoscopie, EBUS: simulatieoefening in
Ziekenhuis Maas en Kempen
• Chemotherapie, radiotherapie en opvolging door
een gespecialiseerde oncologische verpleegkundige
Dhr. P. Stijven
• Palliatieve zorgen
Mevr. A. Deak

Deelnemers worden ingedeeld in groepjes van 3. Ieder groepje heeft van 8 tot 12 uur praktijk in de tijdsspanne tussen:
• 26 en 30 november 2018
• 3 en 7 december 2018
• 10 en 14 december 2018
• 17 en 21 december 2018 

MODULE 3: Obstructief longlijden
voor deze module is kennis van module 1 vereist.
THEORIE
Vrijdag 25 januari - 13 tot 17 uur - aula ZOL
• Obstructief longlijden: COPD en astma
Dr. E. Michiels | Medisch inhoudsverantwoordelijke
module 3
• Inspanningsfysiologie
Dr. M. Daenen
• Chronisch respiratoire insufficiëntie en
zuurstoftherapie
Dr. E. Michiels
• Rookstop
N. (klinisch psychologe Ziekenhuis Maas en Kempen)
• Inhalatietherapie in de thuiszorg: stand van zaken.
Mevr. M. Reenaers

PRAKTIJK
K2.30 (K blok) van het ZOL
• Multidisciplinaire respiratoire revalidatie, chronische zuurstoftherapie
Dhr. G. Jacobs
• Medicatiecontrole en therapietrouw
Mevr. C. Claesen en Mevr. I. Poelmans
• Huidallergietesten
Mevr. R. De Roeck

Deelnemers worden ingedeeld in groepjes van 3. Ieder groepje heeft van 8 tot 12 uur praktijk in een tijdsspanne tussen:
• 28 januari en 1 februari 2019
• 4 en 8 februari 2019
• 11 en 15 februari 2019
• 18 en 22 februari 2019

MODULE 4: Slaapstoornissen en niet-invasieve ventilatie
THEORIE
Vrijdag 22 maart 2019 - 13 tot 17 uur - aula ZOL
• Inleiding; controle van de ventilatie
Dr. S. Klerkx | Medisch inhoudsverantwoordelijke
module 4
• Metabool syndroom en obesitas
Dr. I. Lowyck
• De slaapstudie
N. (verpleegkundige slaapcentrum ZOL)
• Niet invasieve ventilatie: CPAP en maskers
Mevr. S. Vranken


PRAKTIJK
M.10 (M-blok) van het ZOL
• Opstarten en interpreteren van een slaapstudie
Mevr. S. Vranken
• Opstarten en opvolgen van een patiënt met CPAP
Mevr. S. Vranken
Deelnemers worden ingedeeld in groepjes van 3. Ieder groepje heeft van 08 tot 16.30 uur praktijk in een tijdsspanne tussen:
• 25 en 29 maart 2019
• 1 en 5 april 2019
• 29 april en 3 mei 2019